zapracować się


zapracować się
Zapracowywać się na śmierć zob. śmierć 17.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zapracować (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapracowywać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}krwawo zapracowany {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapracowywać się – zapracować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} pracować bardzo ciężko, pracując, wkładać w coś wiele trudu, przemęczać się ciężką pracą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapracowywać się całymi dniami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapracować — dk IV, zapracowaćcuję, zapracowaćcujesz, zapracowaćcuj, zapracowaćował, zapracowaćowany zapracowywać ndk VIIIa, zapracowaćowuję, zapracowaćowujesz, zapracowaćowuj, zapracowaćywał, zapracowaćywany «uzyskać zapłatę za pracę; zdobyć, osiągnąć coś… …   Słownik języka polskiego

  • zaharować się — dk IV, zaharować sięruję się, zaharować sięrujesz się, zaharować sięruj się, zaharować sięował się zaharowywać się ndk VIIIa, zaharować sięowuję się, zaharować sięowujesz się, zaharować sięowuj się, zaharować sięywał się, pot. «zamęczyć się zbyt… …   Słownik języka polskiego

  • zatyrać się — dk I, zatyrać sięam się, zatyrać sięasz się, zatyrać sięają się, zatyrać sięaj się, zatyrać sięał się pot. «zamęczyć się ciężką pracą, tyraniem; zapracować się, spracować się» Zatyrać się na śmierć …   Słownik języka polskiego

  • za- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki od innych czasowników, nadający im następujące znaczenia» a) «osiągnięcie skutku czynności, rezultatu (też częściowego), wyczerpanie zakresu, dojście do największego nasilenia czynności, stanu, np. zabić,… …   Słownik języka polskiego

  • urobić — dk VIa, urobićbię, urobićbisz, urób, urobićbił, urobićbiony urabiać ndk I, urobićam, urobićasz, urobićają, urobićaj, urobićał, urobićany 1. «nadać czemuś określoną formę, postać, określony kształt; uformować, ukształtować» Urobić masę betonową.… …   Słownik języka polskiego

  • śmierć — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. śmierćrci, zwykle w lp {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ostateczne ustanie czynności życiowych organizmu; fakt, że ktoś umarł; koniec życia, zgon; śmierć biologiczna : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaorać — dk IX, zaoraćorzę, zaoraćorzesz, zaoraćorz, zaoraćał, zaoraćany zaorywać ndk VIIIa, zaoraćruję, zaoraćrujesz, zaoraćruj, zaoraćywał, zaoraćywany, rzad. I, zaoraćam, zaoraćasz, zaoraćają, zaoraćaj «orząc uprawić rolę; zorać» Zaorać pole pod… …   Słownik języka polskiego

  • urobić — pot. Urobić (sobie) ręce (po łokcie) «pracując ciężko, intensywnie, ponad siły, zniszczyć swoje zdrowie; zapracować się»: (...) w tych ciężkich czasach dobrze by mieć niewolnicę, gotową dla ciebie urobić ręce po łokcie. J. Stawiński, Piszczyk.… …   Słownik frazeologiczny